Theo Valenty, teksty z grudnia 2016 roku

1 tekst z grud­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest Theo Va­len­ty.

miraż?

Za­durzyłaś się w słowach,
które cza­sami rzucę w przestrzeń.
W mi­rażu, co snu­je się między nami
- niedopowiedziany.
Przy­ciąga­my się i odpychamy,
żeby za chwilę zno­wu do siebie przyjść,
w myślach przybiec.
Ze złości chciałbym spi­jać z ust pragnienie.
Może...?
Tyl­ko kto ćmą jest, a kto
płomieniem? 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 grudnia 2016, 12:00

Theo Valenty

Moja gra­foma­nia stosowana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 maja 2018, 17:33Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Gra słów.  

12 maja 2018, 17:27Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Jan Leończuk

9 maja 2018, 21:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Gra słów.  

9 maja 2018, 08:58Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Gra słów.  

9 maja 2018, 08:45Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Ja i po­ran­na nos­talgia [...]

9 maja 2018, 08:33Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st patrz

28 lutego 2018, 12:56Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Kosmateo i czy

9 stycznia 2018, 08:45Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st ni anioł ni diabeł

8 stycznia 2018, 09:06Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st ni anioł ni diabeł

15 listopada 2017, 16:42Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st (Nie)Polityczna bez­myśl nr 12 [...]