Theo Valenty, teksty z maja 2016 roku

6 tekstów z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest Theo Va­len­ty.

_______________________________________________

Pisz do mnie tak - ja zaś do Ciebie też napiszę.
Pat­rz na mnie tak - i ja na Ciebie pat­rzeć będę.
Myśl o mnie - i ja myślę o Tobie.
Po­mimo - i dlatego.

I po­tykaj się o mo­je spojrzenie.
_______________________________________________ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 maja 2016, 13:51

Niena­widzisz mnie za manipulacje.
Po­wiesiłabyś mnie na suchej gałęzi.
Za grę słów.
Za nas­trój w głowie.
Za to, że jestem.
Za to, że mnie nie ma? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 maja 2016, 13:35

"Coś"

Cza­sami tyl­ko klecę słowa,
for­my dość krótkie.
Ni wier­sz, ni to proza.
Niczym na łące koza.
I cza­sami coś al­bo ktoś
pod­su­wa myśl i słów kilka.
Choć cza­sem ko­za zje wilka.
I nie jest to proza
ani piękne rymy,
ale "coś" dla bar­dzo miłej dziewczyny. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 maja 2016, 12:36

Taka majowa grafomania.

__________________________


Maj, to ta­ki cud­ny czas.
Chce się z dziew­czyną iść w las,
chce się w tym le­sie al­bo na łące,
wyczy­niać przeróżne figle,
spi­jać słodycz z warg,
wichrzyć włosy na głowie,
pat­rzeć w miłe ślepia.
Czuć świat cały i go obejmować
i nurzać się w tym świecie
i w miłej kobiecie.

___________________________________ 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2016, 09:22

Słowo

Słowo - początek wszys­tkiemu dało.
Słowo - jest między nami.
Słowo - łączy i dzieli.
Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy.
Słowo...?
Ty nim jes­teś i ja...
______________________________ 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 maja 2016, 09:17

***
"A może" ni­kim jes­tem, bo ni­cość jest je­dynym pew­nym zjawiskiem.
Ni­cość jest je­dynym pew­nym zjawiskiem?
Choć może duch,
ludzkie pragnienia,
co zmienić mogą formę ma­terii i na­giąć prawa.
I w ni­cość tchnąć ducha
i zmienić wszystko.
Nieźle bajdurzę?
A może [...] — czytaj całość

myśl • 4 maja 2016, 10:32

Theo Valenty

Moja gra­foma­nia stosowana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 listopada 2018, 20:23Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st coś z nad­miarem kro­pek...  

12 listopada 2018, 19:56Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

12 listopada 2018, 13:20zofija sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

11 listopada 2018, 23:24Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

11 listopada 2018, 10:41zofija sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

10 listopada 2018, 21:46Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

10 listopada 2018, 21:43Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ulice War­sza­wy

10 listopada 2018, 21:39Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ulice War­sza­wy

10 listopada 2018, 21:03Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Bezmyśl oko­licznościowa, bo czas [...]