Theo Valenty, erotyki

3 teksty (ero­tyki) – auto­rem jest Theo Va­len­ty.

ni anioł ni diabeł

jes­teś jak ja, ni anioł ni diabeł
- dwa wjednym

uśmiech i spojrzenie,
do­tyk dłoni, smak ust...
przys­pie­szo­ny oddech,
gdy dłoń mo­ja gładzi two­je uda,
fa­lujące pier­si i sut­ki ster­czące...

uśmiech Twój, to przyzwolenie?
czy może nic nie znacząca uprzejmość?
- gu­bię się w do­mysłach, jak w lesie... 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 8 stycznia 2018, 09:06

Myśli kosmate, myśli frywolne.

Całuję us­ta i szyję
- marząc, że to pier­si twoje.
Całuję ramiona
- śniąc o udach twoich.
Całuję łono
- tu śnić nie chcę wcale.
Tu roz­pa­lić zmysły two­je chcę.
Niech fa­la gorąca twe ciało zaleje.
Niech płomieniem bucha ak­sa­mit­na róża.
Drżyj, prag­nieniem wielkim.
Prag­nij drżenia jeszcze.
Prag­nij mej ochoty,
zechciej też pieszczoty.
Zechciej się zapomnieć,
złączyć w jed­no, ciała.
Wspólnie drżeć przez chwilę,
ułamek tak krótki,
co by­wa wiecznością. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 15 czerwca 2016, 11:52

?*...

Wszys­tko, co do Ciebie piszę
- wier­szem jest.
Każde mo­je słowo i każda litera,
pieści duszę - chciałbym, żeby ciało.
Jes­tem lu­bieżni­kiem - do­dam coś o udach,
lecz pew­nie bez rymu.
Uda Two­je - kształtne i przepiękne,
nic [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 3 czerwca 2016, 12:45

Theo Valenty

Moja gra­foma­nia stosowana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 stycznia 2018, 08:45Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st ni anioł ni diabeł

8 stycznia 2018, 16:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st ni anioł ni diabeł

8 stycznia 2018, 09:06Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st ni anioł ni diabeł

15 listopada 2017, 16:42Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st (Nie)Polityczna bez­myśl nr 12 [...]

13 października 2017, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Tymczasowa bez­myśl nr 11. --------------­--------------------­--------------------­------- Powszechnie [...]

13 października 2017, 11:50Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Tymczasowa bez­myśl nr 11. --------------­--------------------­--------------------­------- Powszechnie [...]

25 sierpnia 2017, 20:19Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

14 sierpnia 2017, 19:21Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

12 sierpnia 2017, 10:59eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

10 kwietnia 2017, 00:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]