Theo Valenty, strona 4

45 tekstów – auto­rem jest Theo Va­len­ty.

Lato drogi tato.

Po­leżałbym na trawce.
Wąchałbym so­bie kwiatki,
stok­rotki, bzy, bławatki.
Pat­rzyłbym na lot trzmiela,
jak pająk nić rozsnuwa
i ta­kie różne cuda.
La­to, słoneczko, chmurki
i tyl­ko jeszcze...
... małosol­ne ogórki. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 czerwca 2016, 12:16

cza­sami tak mam

ref­lek­sje, nie ref­leksy światła
żar­ty, a w tle łzy
bez­myśl, a może myśl
ro­man­tyzm, nie reumatyzm
- przy­naj­mniej w tle

boję się? 

myśl • 24 czerwca 2016, 11:28

Bozia czymś cię obdarzyła?

może?
"a może" i nie?
al­bo może troszeczkę?
lub ociupinkę nawet?
al­bo to złuda jaka?
a ja jes­tem tyl­ko pokraka?
wyb­ryk na­tury jaki?
ta­ki całkiem nijaki?
co słowa układa na stole?

O! rym?
Ja żesz, to chromolę!

i kur­czak w rosole. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 czerwca 2016, 11:13

Myśli kosmate, myśli frywolne.

Całuję us­ta i szyję
- marząc, że to pier­si twoje.
Całuję ramiona
- śniąc o udach twoich.
Całuję łono
- tu śnić nie chcę wcale.
Tu roz­pa­lić zmysły two­je chcę.
Niech fa­la gorąca twe ciało zaleje.
Niech płomieniem bucha ak­sa­mit­na róża.
Drżyj, prag­nieniem wielkim.
Prag­nij drżenia jeszcze.
Prag­nij mej ochoty,
zechciej też pieszczoty.
Zechciej się zapomnieć,
złączyć w jed­no, ciała.
Wspólnie drżeć przez chwilę,
ułamek tak krótki,
co by­wa wiecznością. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 15 czerwca 2016, 11:52

Ta­ka so­bie bez­myśl nr 2.
___________________________________________________________________________________________________


Po­mimo po­siada­nej na­wigac­ji w sa­mocho­dach i te­lefo­nach, trud­no jest tra­fić na dru­giego człowieka.
Kiedy jed­nak ta sztu­ka nam się uda, to ogar­nia nas przerażenie.

___________________________________________________________________________________________________ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 czerwca 2016, 13:02

?*...

Wszys­tko, co do Ciebie piszę
- wier­szem jest.
Każde mo­je słowo i każda litera,
pieści duszę - chciałbym, żeby ciało.
Jes­tem lu­bieżni­kiem - do­dam coś o udach,
lecz pew­nie bez rymu.
Uda Two­je - kształtne i przepiękne,
nic [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 3 czerwca 2016, 12:45

Ta­ka so­bie bez­myśl nr 1.
______________________________________

Czyż można po­tykać się o słowa?
O myśli i spojrzenia?
Czyż można spot­kać spojrzenie,
co ut­kwi głębo­ko w myślach?
Bez­denne spoj­rze­nie w ot­chłani umysłu?
Ot­chłani rozświet­la­nej słowami?
Al­bo na od­wrót?

______________________________________ 

myśl • 2 czerwca 2016, 11:16

_______________________________________________

Pisz do mnie tak - ja zaś do Ciebie też napiszę.
Pat­rz na mnie tak - i ja na Ciebie pat­rzeć będę.
Myśl o mnie - i ja myślę o Tobie.
Po­mimo - i dlatego.

I po­tykaj się o mo­je spojrzenie.
_______________________________________________ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 maja 2016, 13:51

Niena­widzisz mnie za manipulacje.
Po­wiesiłabyś mnie na suchej gałęzi.
Za grę słów.
Za nas­trój w głowie.
Za to, że jestem.
Za to, że mnie nie ma? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 maja 2016, 13:35

"Coś"

Cza­sami tyl­ko klecę słowa,
for­my dość krótkie.
Ni wier­sz, ni to proza.
Niczym na łące koza.
I cza­sami coś al­bo ktoś
pod­su­wa myśl i słów kilka.
Choć cza­sem ko­za zje wilka.
I nie jest to proza
ani piękne rymy,
ale "coś" dla bar­dzo miłej dziewczyny. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 maja 2016, 12:36

Theo Valenty

Moja gra­foma­nia stosowana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 stycznia 2018, 08:45Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st ni anioł ni diabeł

8 stycznia 2018, 16:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st ni anioł ni diabeł

8 stycznia 2018, 09:06Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st ni anioł ni diabeł

15 listopada 2017, 16:42Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st (Nie)Polityczna bez­myśl nr 12 [...]

13 października 2017, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Tymczasowa bez­myśl nr 11. --------------­--------------------­--------------------­------- Powszechnie [...]

13 października 2017, 11:50Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Tymczasowa bez­myśl nr 11. --------------­--------------------­--------------------­------- Powszechnie [...]

25 sierpnia 2017, 20:19Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

14 sierpnia 2017, 19:21Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

12 sierpnia 2017, 10:59eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

10 kwietnia 2017, 00:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]