Theo Valenty, ulubione teksty

442 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

***smak słów...

czuję każde twe słowo
wędrujące po mym ciele
muśnięte delikatnością
na­syco­ne pożąda­niem

mów soczystą pieszczotą
karm zgłod­niałą skórę
roz­mową przez noc całą

Kocha­nemu N...ღ

17.05.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • 17 maja 2018, 09:14

***Magia Nocy

Gwiaz­dy niczym
złote lampiony
rozświet­liły Niebo

dwie ćmy
pobudzone
ich blaskiem
ruszyły w tan

magnetyzm
od­bi­jał się
od ich delikatnych
skrzydeł

fa­lujące powietrze
otu­lało małe ciałka

roz­koszując się chwilą
ocierały się o siebie
sma­kując nek­ta­ru
uniesienia
przyćmiewając
księżyc

Kocha­nemu ...N .ღ

3.03.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • 16 maja 2018, 09:28

***cała drżę

fan­tazją zmysłów
de­koru­jesz me ciało
czu­je na skórze
każdą krop­le pożądania

za­pachem miłości
znaczysz me usta
od­da­je ci ciało
na­poi się nim
wy­pełnij
rozkoszą

drżeniem sta­je się
każdą chwilą
uniesienia
każdą cząstką
nasze­go spełnienia

Kocha­nemu N ...ღ

24.04.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • 15 maja 2018, 09:34

***

Zet­knęły się Nasze dusze
de­likat­nym po­wiewem czułości
zam­knęły w uścisku
niczym płatki
zroszo­nej Magnolii

rozkwitając
i wy­dając owoc
naj­czys­tszej Miłości

jak niespłoszony
po­całunek Raju
obiecanego

Kocha­nemu N ...ღ

24.04.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • 26 kwietnia 2018, 09:29

***

echo przyb­liża mnie do Ciebie
ocieram się o krawędź
twych skrzydeł
noc już nie ta­ka chłod­na
układam się na wgłębieniach
twoich dłoni

Mo­jemu Aniołowi ...ღ

18.04.2018
Malusia_035


Odtwórz

Odtwórz  

wiersz • 20 kwietnia 2018, 09:27

***

siedzę na pa­rape­cie nadziei
zap­la­tam warkocze
i haf­tu­je szlak
pod­nieb­nych marzeń
cichą myślą
prze­nikam kosmos
od­kry­wam pragnienia
uk­ry­te między chmurami
będę je chwy­tać garściami

dla Nas

Kocha­nemu N...ღ

18.04.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • 19 kwietnia 2018, 09:23

*** oderwanie ...

światła przygasają
diamen­to­we prześwity
krys­ta­lizują się na ustach

fa­luję po­między brzegami
kas­ka­dy spa­dających gwiazd
a
mag­ne­tyczną zorzą
ty­siąca barw

5.04.2018
Malusia_035


Odtwórz

Odtwórz  

wiersz • 5 kwietnia 2018, 10:38

***Jesteś mi ...

skraw­kiem błękit­ne­go Nieba
kiedy płat­ki róż
roz­sy­pujesz pod stopami
bym w zachwycie
mogła dotykać
za­kamarków gwiazd
do­tykiem tak lekkim
niczym puch anioła skrzydeł
wrących się do lotu

wta­piamy się
w gra­nat chłod­ne­go
Nieba

Kocha­nemu N ...ღ

18.03.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • 28 marca 2018, 10:47

*** Przedwiośnie

na­dej­dzie ten czas
gdy pękną lody
ciepła poświata
roz­pro­mieni oczy
stęsknione me usta
za­topią się w kąci­ki
twych słów

sple­cione warkocze
dłoni rozgrzanych
roz­to­pią ostatnią
kos­tkę lodu

Kocha­nemu N...ღ

18.03.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz • 21 marca 2018, 08:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu